Jak przygotować dziecko na spotkanie z logopedą?

WWR - zaproszenie dla Rodziców na spotkanie z terapeutą

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie wobec każdego

INFORMACJA O SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI - RELACJA

Wybrane metody diagnozy i terapii logopedycznej dziecka z afazją