Konsultacje psychologiczne w I semestrze roku 2015/2016

Propozycje tematów spotkań na rok 2015/16

Oferta zajęć w roku szkolnym 2015/2016

Grupy wsparcia - spotkania z psychologiem 2015

Metody pracy specjalistów poradni z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.