WWR - zaproszenie dla Rodziców na spotkanie z terapeutą

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie wobec każdego

INFORMACJA O SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI - RELACJA

Wybrane metody diagnozy i terapii logopedycznej dziecka z afazją

Propozycje tematów spotkań dla uczniów, rodziców, nauczycieli przygotowane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Warce na rok szkolny 2016/2017.