To autyzm sprawia, że jestem kim jestem… - spotkanie z okazji Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Warce

Informacja dotycząca terminów ważności orzeczeń wydanych przed 1 września 2017 r.

,,Uczeń z Zespołem Aspergera, Autyzmem w szkole. Wyzwania edukacji włączającej.”- szkolenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce.

Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyźmie

Zaproszenie na spotkanie w ramach wspomagania rozwoju szkół