Metody pracy specjalistów poradni z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Badania przesiewowe prowadzone w roku szkolnym 2015/2016 na terenie szkół oraz przedszkoli.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie nowo powstałej grupy wsparcia dla Rodziców dzieci z autyzmem

Zespołu Wczesnego Wspomagania Dziecka

Godziny pracy Sekretariatu w Październiku