Badania przesiewowe prowadzone w roku szkolnym 2015/2016 na terenie szkół oraz przedszkoli.

Badania przesiewowe prowadzone przez specjalistów poradni w roku szkolnym 2015/2016 na terenie szkół, przedszkoli .

 

Rodzaj badań

Adresaci

Osoba diagnozująca

Psychologiczne mające na celu wstępną ocenę rozwoju poznawczego dziecka.

 Dzieci 4- 5 letnie z oddziałów „0”.

Mgr Agnieszka Glinka

Mgr Patrycja Pernak-Donica

Logopedyczne badanie mowy mające na celu wczesne wykrycie zaburzeń mowy.

Dzieci od 3 r. ż.– 9 r. ż.

Mgr Monika Anyszkiewicz

Mgr Anna Świetlik

Skala  Ryzyka Dysleksji – badanie ma na celu wczesne wykrycie dzieci zagrożonych dysleksją.

Dzieci z klas I

Mgr Ewa Aleksandrowicz
Mgr Magdalena Włodarczyk
Badanie przesiewowe słuchu „Słyszę”
Badanie przesiewowe wzroku „Widzę”
Dzieci z klas I-III
Istnieje możliwość przeprowadzenia badań indywidualnie na terenie poradni na wniosek rodzica.
Mgr Ewa Aleksandrowicz

 


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Specjaliści poradni po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej   lub logopedycznej na terenie Państwa przedszkoli, szkół wskażą dzieci których rozwój mowy lub funkcji percepcyjnych i motorycznych  leżących u podstaw nauki szkolnej jest opóźniony.
Wychwycenie dzieci rozwijających się wolniej na początku edukacji, zapobiegnie w przyszłości niepowodzeniom szkolnym
Szczegółowe zalecenia do pracy z dzieckiem w szkole oraz w domu pozwolą na usprawnienie przynajmniej częściowe funkcji słabiej rozwiniętych. Pamiętać należy, że sukcesy osiągane w szkole przez każde dziecko, zależą od Nas wszystkich. Im wcześniej pomożemy dziecku, tym szybciej zobaczymy efekty pracy w postaci sukcesów szkolnych.
Wszystkie szkoły i przedszkola z rejonu działania Poradni, chętne do zaproszenia specjalistów Poradni w celu przeprowadzenia badań przesiewowych psychologiczno-logopedycznych   proszone są o zapisy  telefoniczne w  sekretariacie Poradni  – 48 667 28 89 lub 667 22 40 lub osobiste zgłoszenie w sekretariacie.