Terminy posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce w roku szkolnym 2020/2021: 

 

 • 8 września 2020 r.
 • 29 października 2020 r.
 • 17 listopada 2020 r.
 • 15 grudnia 2020 r.
 • 12 stycznia 2021 r.
 • 09 lutego 2021 r.
 • 09 marca 2021 r.
 • 06 kwietnia 2021 r.
 • 04 maja 2021 r.
 • 01 czerwca 2021 r.
 • 29 czerwca 2021 r.
 • 27 lipca 2021 r.
 • 10 sierpnia 2021 r. 
 • 24 sierpnia 2021 r.

 

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się o godz. 16:00.

Dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Zespołu Orzekającego w sytuacjach wyjątkowych.