Terminy posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce w roku szkolnym 2022/2023: 
 • 06.09.2022 r. 
 • 27.09.2022 r.
 • 18.10.2022 r.
 • 15.11.2022 r.
 • 13.12.2022 r.
 • 10.01.2023 r.
 • 07.02.2023 r.
 • 28.02.2023 r.
 • 21.03.2023 r.
 • 18.04.2023 r.
 • 16.05.2023 r.
 • 06.06.2023 r.
 • 27.06.2023 r.
 • 25.07.2023 r.
 • 22.08.2023 r.  

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się o godz. 16:00.

Dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Zespołu Orzekającego w sytuacjach wyjątkowych.