Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce w roku szkolnym 2018/2019: 
 • 12 września 2018 r.
 • 10 października 2018 r.
 • 07 listopada 2018 r.
 • 12 grudnia 2018 r.
 • 09 stycznia 2019 r.
 • 13 lutego 2019 r.
 • 13 marca 2019 r.
 • 10 kwietnia 2019 r.
 • 08 maja 2019 r.
 • 05 czerwca 2019 r.
 • 19 czerwca 2019 r.
 • 28 sierpnia 2019 r.   

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się o godz. 16:00.

Dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Zespołu Orzekającego w sytuacjach wyjątkowych.