Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce w roku szkolnym 2017/2018: 
 • 20 września 2017 r.
 • 18 października 2017 r.
 • 15 listopada 2017 r.
 • 13 grudnia 2017 r.
 • 10 stycznia 2018 r.
 • 14 lutego 2018 r.
 • 14 marca 2018 r.
 • 11 kwietnia 2018 r.
 • 16 maja 2018 r.
 • 06 czerwca 2018 r.
 • 20 czerwca 2018 r.
 • 22 sierpnia 2018 r.   

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się o godz. 16:00. Dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Zespołu Orzekającego w sytuacjach wyjątkowych.