Terminy posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce w roku szkolnym 2021/2022: 

 

 • 2 września 2021 r.
 • 14 września 2021 r.
 • 12 października 2021 r.
 • 2 listopada 2021 r.
 • 30 listopada 2021 r.
 • 14 grudnia 2021 r.
 • 11 stycznia 2022 r.
 • 08 lutego 2022 r.
 • 01 marca 2022 r.
 • 29 marca 2022 r.
 • 26 kwietnia 2022 r.
 • 24 maja 2022 r.
 • 07 czerwca 2022 r.
 • 28 czerwca 2022 r.
 • 19 lipca 2022 r.
 • 23 sierpnia 2022 r.  

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się o godz. 16:00.

Dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Zespołu Orzekającego w sytuacjach wyjątkowych.