ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA DZIECI

WIADOMOŚCI PORADNIANE NR 6

Lipcowe spotkanie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w stadninie „Balao”

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2022/23

WIADOMOŚCI PORADNIANE NR 5