C-Eye Pro innowacja w neurorehabilitacji

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez naszą Poradnię jest działalność terapeutyczna. Prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz terapię integracji sensorycznej. Realizujemy również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zarówno w ramach naszej działalności statutowej jak i w ramach programu rządowego „Za życiem”. Dbamy o jakość naszych usług. Stale doskonalimy swój warsztat pracy i wzbogacamy go o nowe metody terapeutyczne. W dniu 7 lutego 2023 roku w naszej placówce został zainstalowany C-Eye Pro – innowacja w neurorehabilitacji.

Jest to nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne: śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację i efektywną terapię osób w ciężkich stanach neurologicznych. Urządzenie C-Eye diagnozuje:

  • wzrok i słuch,
  • test świadomości,
  • umiejętności poznawcze,
  • stany emocjonalne dziecka.

C-Eye może być stosowany w rehabilitacji neurologicznej, terapii widzenia, terapii poznawczą i pedagogicznej oraz terapii komunikacji alternatywnej AAC. W naszej placówce będzie wykorzystywany do terapii wszystkich dzieci z niepełnosprawnością, a także mających trudności z komunikacją. Dzięki C-Eye nasi podopieczni będą mogli skorzystać z nowoczesnej technologii co niewątpliwie podniesie efektywność terapii i umożliwi pokonywanie napotykanych barier komunikacyjnych.

Mgr Agnieszka Glinka – dyrektor Poradni


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA DZIECI


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce
we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim , Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w ramach projektu innowacyjno- wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej prowadzi badania oceniające rozwój małych dzieci w następujących grupach wiekowych:

  • 6- 8 miesięcy,
  • 12-14 miesięcy,
  • 18- 20 miesięcy,
  • 24-26 miesięcy,
  • 30- 32 miesięcy.

Rodziców chętnych do udziału w badaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 505 761 583.

ZGŁOSZENIA DO DNIA 15  LISTOPADA 2022 R.

 

Zadanie pn. Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”

Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070

Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

 

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2022/23

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, przygotowanej na rok szkolny 2020/21.

Czytaj więcej

Budżet Obywatelski Mazowsza

 
Szanowni Państwo,
Powiat Grójecki w roku 2022 r. złożył do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza dwa projekty (Konferencja i Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – Nasze najpiękniejsze oraz Piknik Historyczny VIVAT PUŁASKI), które przeszły pozytywną weryfikację i zostały skierowane do głosowania mieszkańców.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy poprzez rozpropagowanie informacji o głosowaniu wśród uczniów.
Głosowanie rusza 8 czerwca 2022 r. i potrwa do 30 czerwca 2022 r.
Czytaj więcej

Żegnamy Elżbietę Paczkę ...

Czytaj więcej

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2020/21

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, przygotowanej na rok szkolny 2020/21.

Czytaj więcej

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2021/22

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, przygotowanej na rok szkolny 2020/21.

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Czytaj więcej

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2019/20

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, przygotowanej na rok szkolny 2019/20. 

 
 
 

INNOWACYJNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WARCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy placówek oświatowych.  W Poradni realizowane są obecnie następujące innowacje:

1.             „Uczeń pierwsza klasa”

Podstawę opracowania innowacji pedagogicznej „Uczeń pierwsza klasa”, stanowił pomysł na podjęcie współpracy Poradni z okolicznymi szkołami oraz udzielania im pomocy psychologiczno- pedagogicznej w postaci prowadzenia na ich terenie  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym, jako formę pomocy udzielanej uczniowi. Zaplanowano objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną również rodziców i nauczycieli w postaci udziału w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez szkołę. Adresatami innowacji są dzieci z I klasy Szkoły Podstawowej w Michałowie, które rozpoczynają edukację szkolną, a u których w badaniu przesiewowym ryzyka dysleksji stwierdzono występowanie deficytów percepcyjno- motorycznych. Proponowane zajęcia stanowią wsparcie dla wychowawcy w codziennej pracy dydaktycznej oraz mają za zadanie usprawnienie stwierdzonych deficytów, które dotyczą głównie funkcji słuchowo- językowych oraz sprawności grafomotorycznej. Korelacja dwóch metod pracy: ruchu rozwijającego W. Sherbourne oraz terapii pedagogicznej (w tym terapii ręki) pozwoli na całościowe wsparcie uczniów w nabywaniu umiejętności szkolnych, zarówno tych poznawczych jak społeczno- emocjonalnych.

Innowacja „Uczeń pierwsza klasa” realizowana jest  przez terapeutów mgr Magdalenę Włodarczyk – pedagoga, terapeutę SI, specjalistkę metody W. Sherbourne oraz mgr Ewę Aleksandrowicz – surdopedagoga, specjalistę terapii ręki i terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej w Michałowie dwa razy w miesiącu. Prowadzone są  dwutorowo w oparciu o metodę ruchu rozwijającego oraz elementy terapii ręki i terapii pedagogicznej.

 

2.              „Mądry i sprawny przedszkolak”

Opracowanie i przygotowanie innowacji „Mądry i sprawny przedszkolak” jest wynikiem potrzeby wsparcia procesu edukacyjnego dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki szkolnej, a będących pod opieką naszej Poradni.  Adresatami innowacji są dzieci w wieku 6-7 lat ( klasy „0”), z diagnozą Zespołu Aspergera (trudności społeczno- emocjonalne) oraz u których wstępne badania przesiewowe wykazały konieczność wsparcia w zakresie funkcji percepcepcyjno- motorycznych ważnych dla procesu uczenia się, a będących podstawą gotowości szkolnej. Zaplanowano również objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną rodziców w postaci prelekcji mających wskazać im kierunki pracy z dzieckiem. W ramach innowacji wykorzystywane są równocześnie dwie metody pracy z dziećmi, które korelując ze sobą mają rozwijać kompetencje społeczno- emocjonalne oraz poznawcze. Metoda „Ruchu rozwijającego” W. Sherbourne, której celem jest wyrównanie opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej, nauka współdziałania z partnerem i grupą, wykorzystanie nagromadzonej energii i siły, nauka koncentrowania się na wykonywanym zadaniu oraz wyzwolenie wśród uczestników wiele radości, śmiechu. Metoda Instrumental Enrichment, której celem jest poprawa procesu uczenia się, budowanie i doskonalenie strategii poprzez rozwijanie funkcji poznawczych, rozwijanie słownika i kompetencji językowych niezbędnych do rozwiązywania problemów (analizowanie, zadawanie pytań, przeszukiwanie) oraz wzmacnianie refleksyjności. 
Systematyczny udział w zajęciach poprawi zachowanie dziecka, wpłynie na podwyższenie jego samooceny oraz wiary we własne możliwości.

Innowacja „Mądry i sprawny przedszkolak” realizowana jest   przez terapeutów mgr  Magdalenę Włodarczyk – pedagoga, terapeutę SI, specjalistkę metody W. Sherbourne oraz mgr  Dominikę Zembrzuską – psychologa, specjalistę terapii funkcji poznawczych Instrumental Enrichment. Zajęcia odbywają się na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Warce raz w tygodniu. Prowadzone  w oparciu o metodę ruchu rozwijającego oraz elementy terapii poznawczej Instrumental Enrichment, zintensyfikują pracę nad przygotowaniem uczestników do rozpoczęcia w szkolne we wszystkich aspektach gotowości szkolnej.

 

Mgr Magdalena Włodarczyk- pedagog, terapeuta SI

 


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com