Psychologiczna Terapia Wspierająca

Są to spotkania z psychologiem, które dają wsparcie doraźne w sytuacjach kryzysowych, w razie potrzeby mogą odbywać się więcej razy w tygodniu, a pojedyncze spotkania mogą być dłuższe.

Prowadząca: mgr Patrycja Pernak-Donica - psycholog

Terapia obejmuje:

  • wspomaganie rozwoju dziecka,
  • wsparcie rodziny,
  • problemy emocjonalne,
  • problemy wychowawcze,
  • uzależniania (alkohol, narkotyki, internet),
  • zaburzenia odżywiania.

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną.


Psycholog pomoże ustalić najbliższe cele i kroki działania osoby, pomoże uporządkować co jest najważniejsze w danym momencie dla osoby, pomoże poszukać nowych sposobów rozwiązania trudności, doradzi do jakich specjalistów warto zgłosić się po pomoc, jakie inne instytucje czy ośrodki są w stanie udzielić fachowej pomocy, doradzi jakie procedury formalne są możliwe do wykonania w danej sytuacji, pomoże przejść przez naturalne kryzysy czy inne trudne sytuacje życiowe wynikające ze zdarzeń losowych.