TERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI PROWADZONA NA TERENIE PORADNI


Rodzaj terapii

 

Adresaci

Osoba prowadząca

 

 

Indywidualna terapia małego dziecka
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

 

 

 

·         dzieci małe 0 – 5 r. ż. z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

 

 

 

zespół wczesnego wspomagania rozwoju

 

 

 

Indywidualna terapia neurologopedyczna

·      terapia jąkania

·      terapia rozwojowej niepłynności mowy

·      terapia dyslalii

·      terapia opóźnionego rozwoju mowy

·      logopedyczna terapia dziecka autystycznego z zespołem Aspergera

 

 

 

 

 

·      dzieci jąkające się

·      dzieci przejawiające cechy rozwojowej niepłynności mowy do 6 roku życia

·      dzieci z licznymi zaburzeniami artykulacji

·      dzieci do 6 roku życia, których rozwój mowy przebiega z opóźnieniem

·      dzieci ze spektrum autyzmu, cechami zespołu Aspergera

 

 

mgr Monika Anyszkiewicz - neurologopeda

 

Indywidualna terapia logopedyczna

 

 

 

·       dzieci z trudnościami artykulacyjnymi

·       opóźniony rozwój mowy

·       dyslalia

·       zaburzona płynność mowy

·       jąkanie

 

mgr Anna Świetlik - logopeda

 

Terapia poznawczo – behawioralna

 

 

Dzieci i młodzież z:

·         zaburzeniami lękowymi i napadami paniki

·         nadpobudliwością psychoruchową

·         fobią

·         depresją

·         zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi (natręctwa)

·         zaburzeniami odżywiania

·         zaburzeniami zachowania i emocji (np. tiki nerwowe)

·         zaburzeniami rozwojowymi

 

mgr Agnieszka Glinka – psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny

 

Indywidualna terapia wspierająca

 

 

 

Dzieci i młodzież z:

·         zaburzeniami emocjonalnymi związanymi
z wiekiem dorastania oraz trudną sytuacją życiową

 

 mgr Agnieszka Glinka - psycholog

 

Stymulacja ogólnorozwojowa

 

 

·         dzieci w młodszym wieku szkolnym
z trudnościami ze skupieniem uwagi
i deficytami fragmentarycznymi

 

mgr Agnieszka Glinka - psycholog

 

Indywidualna terapia EEG Biofeedback

 

Dzieci i młodzież w celu:

·         poprawy koncentracji uwagi

·         poprawy szybkości zapamiętywania
i uczenia się

·         pozyskiwania lepszych wyników sportowych

·         wyeliminowania nadmiernego stresu
i napięcia emocjonalnego

·         podniesienia samooceny

·         eliminowania stanów lękowych w przebiegu nerwic i depresji

·         złagodzenia objawów nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)

mgr Patrycja Pernak – Donica - psycholog

 

 

Instrumental Enrichment

 

 

Dzieci:

·         z trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego

·         z nadpobudliwością psychoruchową

·         z trudnościami w zakresie funkcjonowania społecznego (poszerzanie kompetencji konwersacyjnych)

 

 

mgr Dominika Zembrzuska - psycholog

 

Terapia wspierająca

 

 

Dzieci i młodzież :

·         z problemami emocjonalnymi

·         z problemami wychowawczymi

·         z zaburzeniami odżywiania

·         z problemami adaptacyjnymi

 

mgr Patrycja Pernak – Donica - psycholog