ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI

Rodzaj warsztatów

Adresaci


Osoba prowadząca

 

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE

Poszerzanie kompetencji wychowawczych rodziców.


rodzice dzieci w wieku szkolnym

 

 

mgr Agnieszka Glinka - psycholog

 

 


DORASTANIE TO WYZWANIE

Warsztaty doskonalące umiejętność komunikacji z dzieckiem. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców nastolatków.

 

rodzice dzieci w wieku dorastania


GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH

Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze.

 

osoby prowadzące rodziny zastępcze
i adopcyjne

 

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE
Z CYBERPRZESTRZENIĄ

Warsztaty poszerzające wiedzę na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem przez dzieci Internetu, korzystaniem z konsoli, telefonu itp.rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

 

mgr Patrycja Pernak – Donica - psycholog

 

 

JAK UNIKNĄĆ WYPALENIA ZAWODOWEGO

Poszerzanie kompetencji w zakresie konstruktywnych sposobów radzenia sobie
ze stresem.

 

 

 

 

nauczyciele szkoły podstawowej

 

mgr Dominika Zembrzuska - psycholog

 

WPŁYW STRESU NA ZDROWIE

Poszerzanie kompetencji nauczycieli
o profilaktykę chorób psychosomatycznych.

 

nauczyciele szkoły podstawowej

 

JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI CHCIAŁY NAS SŁUCHAĆ. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI CHCIAŁY MÓWIĆ

Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami nastolatków.

 

 

rodzice dzieci gimnazjalnych

 

JAK PRACOWAĆ W DOMU Z DZIECKIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W PISANIU
I CZYTANIU

 

 

rodzice dzieci objętych zajęciami grupowymi na terenie Poradni
w ramach programu „Ortograffiti”

 

mgr Katarzyna Werman - psycholog

 

 

 

PRACA Z UCZNIEM Z ZABURZENIAMI SŁUCHU I WZROKU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

 

nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujący z uczniami mającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na wadę słuchu/ wzroku

 

 

SKALA RYZYKA DYSLEKSJI

Praktyczne wykorzystanie narzędzia diagnostycznego w kierunku określenia ryzyka dysleksji.

 

 

 

 

nauczyciele klas I – III

 

 

 

 

mgr Ewa Aleksandrowicz - pedagog

 

 

 

 

TERAPIA RĘKI

Pomoc rodzicom w organizowaniu zajęć w domu, mających na celu usprawnienie ręki piszącej.

 

 

 

rodzice dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi „Terapia ręki”
na terenie Poradni

 

ROZWÓJ MOWY DZIECKA AUTYSTYCZNEGO

 

 

nauczyciele przedszkolni i szkolni

 

mgr Monika Anyszkiewicz - neurologopeda