Propozycje tematów spotkań dla uczniów, rodziców, nauczycieli przygotowane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Warce na rok szkolny 2016/2017.

Propozycje tematów spotkań dla uczniów, rodziców, nauczycieli przygotowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce na rok szkolny 2016/2017.

PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA

Temat

Forma

Odbiorcy

Osoba prowadząca

Termin realizacji


Wspieranie rozwoju dziecka

 


Prelekcja


Rodzice


mgr Agnieszka Glinka psycholog


wg zgłoszenia


Praca z dzieckiem nadpobudliwym

 

 

Warsztaty

 

 

Nauczyciele


mgr Agnieszka Glinka psychologWg  zgłoszenia


„Skala ryzyka dysleksji”

 

Warsztaty


Nauczyciele

Oddziału „0”

Klas I-III


mgr Ewa Aleksandrowicz

pedagog

 

Wg  zgłoszenia


Radzenie sobie z emocjami negatywnymiWarsztatyUczniowie


mgr Patrycja Pernak – Donica

psycholog


wg zgłoszenia


Zagrożenia cyberprzestrzeni


Warsztaty


Uczniowie


mgr Patrycja Pernak – Donica

psycholog


II semestr


Jak pracować z uczniem zdolnym


Prelekcja


Nauczyciele


mgr Dominika Zembrzuska

psycholog


 Wg  zgłoszenia

Interpretacja zapisów zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez Poradnię.

 

Warsztaty

 Rada Pedagogiczna

 

Mgr Elżbieta Paczka- Dyrektor

 

Wg zgłoszenia

GIMNAZJUM

Temat

Forma

Odbiorcy

Osoba prowadząca

Termin realizacji


Dorastanie to wyzwanie

 


Prelekcja


Rodzice


mgr Agnieszka Glinka psycholog


Wg  zgłoszenia


Jak motywować uczniów do nauki

 

 

Prelekcja

 

 

Rodzice


mgr Katarzyna Werman psychologWg  zgłoszenia


Zapobieganie podejmowaniu ryzykownych zachowań szkolnych
Warsztaty
Uczniowiemgr Patrycja Pernak – Donica

psychologWg  zgłoszenia


Profilaktyka uzależnieńWarsztaty


Uczniowie


mgr Patrycja Pernak – Donica

psycholog


Wg  zgłoszenia


Radzenie sobie z emocjami negatywnymi


Warsztaty


Uczniowie


mgr Patrycja Pernak – Donica

psycholog


Wg  zgłoszenia


Jak pracować z uczniem zdolnym


Prelekcja


Nauczyciele


mgr Dominika Zembrzuska

psycholog


Wg  zgłoszenia

Interpretacja zapisów zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez Poradnię.

 

Warsztaty

 Rada Pedagogiczna

 

Mgr Elżbieta Paczka- Dyrektor

 

 

Wg zgłoszenia

 

Badanie predyspozycji zawodowych.

 

Warsztaty

 

Uczniowie

Beata Budzianowska

Doradca zawodowy

 

II semestr

 

Wybór dalszej drogi kształcenia.

 

Warsztaty

 

Uczniowie

Beata Budzianowska

Doradca zawodowy

 

II semestr

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Temat

Forma

Odbiorcy

Osoba prowadząca

Termin realizacji


Trudna droga ku dorosłości

 


Prelekcja


Rodzice


mgr Agnieszka Glinka psycholog


wg zgłoszenia

 

Badanie predyspozycji zawodowych.

 

Warsztaty

 

Uczniowie

Beata Budzianowska

Doradca zawodowy

 

II semestr

 

Wybór dalszej drogi kształcenia.

 

Warsztaty

 

Uczniowie

Beata Budzianowska

Doradca zawodowy

 

II semestr

 

 

Zgłoszenia na wybraną formę spotkania  w I - II semestrze, prosimy przesyłać do Poradni na odpowiednim druku zamieszczonym na stronie internetowej do 15 listopada 2016 r.