programu kompleksowego wspierania rodzin „Za Życiem”

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce od 01 grudnia 2017 r. realizuje w powiecie grójeckim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w ramach programu kompleksowego wspierania rodzin „Za Życiem”.

Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wspierania rodzin. Podstawę do tego dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Program przewidziany jest do realizacji do 2026 r., natomiast jego plan finansowy ustalony został do 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712)

OŚRODEK REALIZUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

  • udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  • koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

OŚRODEK MOŻE:

  • udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia;
  • zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
  • zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka. Test