ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce

Serdecznie zaprasza na kolejne w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie grupy wsparcia dla

pedagogów i psychologów szkolnych z rejonu działania  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce, które odbędzie się

dnia 21.01.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 na terenie poradni.

Tematem przewodnim spotkania będzie:

„Dostosowanie wymagań w pracy na lekcji (indywidualizacja) w pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz niższym niż przeciętny poziomem funkcjonowania poznawczego”.

 

Prowadzące:
mgr Dominika Zembrzuska - psycholog
mgr Magdalena Włodarczyk - pedagog