Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2020/21

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, przygotowanej na rok szkolny 2020/21.

Na terenie poradni proponujemy


ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
Rodzaj warsztatów Adresaci Osoba prowadząca

,,Sieć’’ –

,,Działanie przeciw przemocy wobec dzieci”

Nauczyciele mgr Dominika Zembrzuska
mgr Karolina Świątek

,,Sieć’’ –

,,Prezentacja wybranych pomocy i metod pracy’’

Nauczyciele - logopedzi mgr Monika Anyszkiewicz
mgr Karolina Świątek

Rodzina jako wartość

(dzieci uczą się przez obserwację)

Rodzice mgr Kinga Dulewicz
Uzależnienie behawioralne Rodzice mgr Patrycja Pernak

  

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI
Grupa wiekowa Temat Zajęć Osoba prowadząca
Klasa I - III Trening Umiejętności Społecznych mgr Dominika Zembrzuska
Klasa IV - VI Warsztaty ortograficzne mgr Elżbieta Paczka
Klasa V - VII Terapia pedagogiczna ,,Ortograffiti’’ mgr Ewa Aleksandrowicz
Klasa III - IV Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne mgr Ewa Aleksandrowicz
Klasa IV - VIII Trening Umiejętności Społecznych mgr Karolina Świątek 
TERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI

Rodzaj terapii

Adresaci

Osobą prowadząca

Psychologiczna terapia wspierająca

Uczniowie

mgr Dominika Zembrzuska mgr Karolina Świątek

Terapia wspierająca rozwój małego dziecka

Dzieci 1 – 5 lat

mgr Dominika Zembrzuska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z ryzyka

Dzieci z klas I - III

mgr Elżbieta Paczka

Terapia Neuroflow

Dzieci z klas I - VIII

mgr Ewa Aleksandrowicz

mgr Magdalena Włodarczyk

Terapia logopedyczna : opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii, rozwojowej niepłynności mowy, jąkania

Uczniowie / Dzieci

mgr Anna Świetlik

mgr Monika Anyszkiewicz

Terapia EEG BIOFEEDBACK

Uczniowie / Dzieci

mgr Karolina Świątek

Terapia Integracji Sensorycznej

Uczniowie oddziałów „0”

mgr Magdalena Włodarczyk

   

 

 

Na terenie szkół i placówek proponujemy 

PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA

Temat

Forma

Odbiorcy

Osoba prowadząca

Termin

Wczesne ryzyko dysleksji

Badanie przesiewowe

Dzieci do lat 5

mgr Dominka Zembrzuska mgr Magdalena Włodarczyk

Luty 2021

Jak rozwijać rozwój emocjonalny dzieci

Prelekcja

Nauczyciele

mgr Dominika Zembrzuska

Marzec 2021

Przesiewowe badanie mowy

Badanie przesiewowe

3 – 5 lat

mgr Monika Anyszkiewicz

wg potrzeb

Badani przesiewowe słuchu ,,słyszę’’ ,

wzroku ,,widzę’’

Badanie przesiewowe

Klasa I-II

mgr Ewa Aleksandrowicz

wg potrzeb

Innowacja pedagogiczna

Warsztaty

Klasa III

mgr Ewa Aleksandrowicz mgr Magdalena Włodarczyk

rok szkolny 2020/2021

Uzależnienia behawioralne

Prelekcja

Klasa IV - VIII

mgr Karolina Świątek

rok szkolny 2020/2021

Jesteśmy wyjątkowi, bo każdy z nas jest inny

Warsztat

Klasa IV – VIII

mgr Kinga Dulewicz

wg potrzeb

Integracje sensoryczne na co dzień

Prelekcja

Klasa I – IV (rodzice)

mgr Magdalena Włodarczyk

wg potrzeb

„Nadużywanie

komputera i internetu.”

Warsztat

Klasa IV-VIII

mgr Patrycja Pernak

wg potrzeb

Ocena rozwoju społeczno-emocjonalnego ( TestTROS-KA)

Badanie przesiewowe

Wiek 9-13 lat

mgr Patrycja Pernak

Styczeń 2021 r.

 SZKOŁA PODSTAWOWA

Temat

Forma

Odbiorcy

Osoba prowadząca

Termin

Motywowanie uczniów do nauki

Prelekcja

Nauczyciele

mgr Dominika Zembrzuska

Styczeń 2021

Integracja sensoryczna na co dzień

Prelekcja

Nauczyciele, rodzice

mgr Magdalena Włodarczyk

Marzec 2021 wg potrzeb

Uzależnienia behawioralne

Prelekcja

Nauczyciele

mgr Karolina Świątek

Styczeń 2021 wg potrzeb

Zakochanie – Przyjaźń

Prelekcja z elementem warsztatu

Uczniowie

mgr Kinga Dulewicz

wg potrzeb

Bezpiecznie w internecie

Warsztaty

Uczniowie

mgr Patrycja Pernak

wg potrzeb