Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2021/22

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, przygotowanej na rok szkolny 2020/21.

Na terenie poradni proponujemy

NA TERENIE PORADNI PROPONUJEMY

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

RODZAJ

ADRESACI

OSOBA PROWADZĄCA

Warsztaty umiejętności wychowawczych

rodzice

mgr Agnieszka Glinka

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

rodzice

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

rodzice i opiekunowie

mgr Agnieszka Glinka

Sieć wsparcia i współpracy

specjaliści szkolni

psycholog/ pedagog

 

TERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI

RODZAJ

ADRESACI

OSOBA PROWADZĄCA

Terapia Neuroflow

dzieci i młodzież

mgr Ewa Aleksandrowicz

mgr Magdalena Włodarczyk

Terapia EEG-  Biofeedback

dzieci i młodzież

mgr Karolina Świątek

Terapia pedagogiczna

dzieci i młodzież

mgr Magdalena Włodarczyk

Terapia SI

dzieci

mgr Magdalena Włodarczyk

 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

GRUPA WIEKOWA

TEMAT ZAJĘĆ

OSOBA PROWADZĄCA

5-6 lat

Trening Umiejętności Społecznych

mgr Kinga Dulewicz

Kl. I-III

Trening Umiejętności Społecznych

mgr Dominika Zembrzuska

Kl. IV-VI

Trening Umiejętności Społecznych

mgr Karolina Świątek

 

Kl. III-IV

Terapia pedagogiczna „Czytam i rozumiem”

mgr Ewa Aleksandrowicz

Kl. IV-VI

Terapia pedagogiczna „Ortograffiti”

mgr Ewa Aleksandrowicz

Kl. IV-V

Terapia pedagogiczna „Umiejętności percepcji słuchowej”

mgr Magdalena Włodarczyk

Kl. I-III

„Wirtualny Świat. Szanse i zagrożenia”

mgr Patrycja Pernak

Kl. I-III

Trening koncentracji uwagi

mgr Patrycja Pernak

 

 

 

 

NA TERENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PROPONUJEMY

PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA

TEMAT

FORMA

ODBIORCY

OSOBA PROWADZĄCA

TERMIN

Badanie przesiewowe „Ryzyko dysleksji”

diagnoza

5-6 lat dzieci

mgr Magdalena Włodarczyk

wg potrzeby

Badanie przesiewowe słuchu

diagnoza

dzieci kl. 0-VIII

mgr Ewa Aleksandrowicz

wg potrzeby

Badanie przesiewowe wzroku

diagnoza

dzieci z kl. 0-VIII

mgr Ewa Aleksandrowicz

wg potrzeby

Przesiewowe badanie przetwarzania słuchowego

diagnoza

dzieci kl. IV-VIII

mgr Ewa Aleksandrowicz

mgr Magdalena Włodarczyk

wg potrzeby

Prezentacja diagnoz i terapii neuroflow

prelekcje

nauczyciele rodzice kl. 0-VIII

mgr Ewa Aleksandrowicz

mgr Magdalena Włodarczyk

wg potrzeby

Badanie przesiewowe „Ryzyko dysleksji”

diagnoza

5-6 lat dzieci

mgr Urszula Rutkowska

wg potrzeby

Reintegracja uczniów

warsztaty

dzieci kl. I-VIII

psycholodzy

wg potrzeby

Wsparcie rozwoju emocjonalno- społecznego

warsztaty

dzieci kl. I-VIII

psycholodzy

wg potrzeby

Szkolenie rady pedagogicznej

warsztaty

nauczyciele

psycholodzy

wg potrzeby

 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

TEMAT

FORMA

ODBIORCY

OSOBA PROWADZĄCA

TERMIN

Innowacja pedagogiczna „Świat pełen bodźców”

cykl warsztatów

uczniowie LO i Technikum

mgr Magdalena Włodarczyk

II semestr

Szkolenie rad pedagogicznych

warsztaty

nauczyciele

psycholodzy

wg potrzeb

Reintegracja uczniów

warsztaty

uczniowie LO i Technikum

psycholodzy

wg potrzeby

Wsparcie rozwoju emocjonalno- społecznego

warsztaty

uczniowie LO i Technikum

psycholodzy

wg potrzeby