Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2022/23

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, przygotowanej na rok szkolny 2020/21.

NA TERENIE PORADNI PROPONUJEMY

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

RODZAJ

ADRESACI

OSOBA PROWADZĄCA

Warsztaty umiejętności wychowawczych

rodzice

mgr Agnieszka Glinka

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

rodzice

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

rodzice i opiekunowie

mgr Agnieszka Glinka

Sieć wsparcia i współpracy

specjaliści szkolni

psycholog/ pedagog

 

TERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI

RODZAJ

ADRESACI

OSOBA PROWADZĄCA

Terapia Neuroflow

dzieci i młodzież

mgr Ewa Aleksandrowicz

mgr Magdalena Włodarczyk

Terapia EEG- Biofeedback

dzieci i młodzież

mgr Karolina Świątek

Terapia SI

dzieci

mgr Magdalena Włodarczyk

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

dzieci i młodzież

mgr Anna Świetlik

mgr Dominika Żabicka

mgr Monika Anyszkiewicz

TERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI

RODZAJ

ADRESACI

OSOBA PROWADZĄCA

Elektrostymulacja

dzieci i młodzież

mgr Monika Anyszkiewicz

Kinesiotaping

dzieci i młodzież

mgr Monika Anyszkiewicz

Innowacja pedagogiczna

(połączenie terapii STZ I SI)

dzieci z autyzmem objęte zajęciami WWR

mgr Urszula Rutkowska

mgr Kinga Dulewicz

 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

GRUPA WIEKOWA

TEMAT ZAJĘĆ

OSOBA PROWADZĄCA

Kl. III

Trening Umiejętności Społecznych

mgr Kinga Dulewicz

Kl. VI-VII

Trening Umiejętności Społecznych

mgr Kinga Dulewicz

5-6 lat

Trening Umiejętności Społecznych

mgr Karolina Świątek

Kl. IV-V

Trening Umiejętności Społecznych

mgr Patrycja Pernak

Kl. II-III

Trening Umiejętności Społecznych

mgr Patrycja Pernak

Kl. I-III

Trening Umiejętności Społecznych

mgr Urszula Rutkowska

Kl. I-III

Trening koncentracji uwagi

mgr Patrycja Pernak

Kl. VI-VIII

Terapia pedagogiczna „Efektywne metody uczenia się”

mgr Urszula Rutkowska

Kl. 0-III

Terapia pedagogiczna „Terapia ręki”

mgr Ewa Aleksandrowicz

Kl. III-IV

Terapia pedagogiczna „Piszę, czytam, rozumiem”

mgr Ewa Aleksandrowicz

Kl. IV-VI

Terapia pedagogiczna „Ortograffiti”

mgr Ewa Aleksandrowicz

NA TERENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PROPONUJEMY

PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA

TEMAT

FORMA

ODBIORCY

OSOBA PROWADZĄCA

TERMIN

Badanie przesiewowe słuchu

diagnoza

dzieci kl. 0-VIII

mgr Ewa Aleksandrowicz

wg potrzeby

Badanie przesiewowe wzroku

diagnoza

dzieci z kl. 0-VIII

mgr Ewa Aleksandrowicz

wg potrzeby

Przesiewowe badanie przetwarzania słuchowego

diagnoza

dzieci kl. IV-VIII

mgr Ewa Aleksandrowicz

mgr Magdalena Włodarczyk

wg potrzeby

Wsparcie rozwoju emocjonalno- społecznego

warsztaty

dzieci kl. I-VIII

psycholodzy

wg potrzeby

Szkolenie rady pedagogicznej

warsztaty

nauczyciele

psycholodzy

wg potrzeby

„Trudne zachowania uczniów z ASD w czasie lekcji”

warsztaty

nauczyciele

mgr Urszula Rutkowska

wg potrzeby

„Efektywne metody uczenia się”

cykl warsztatów

rodzice dzieci kl. I-III

mgr Urszula Rutkowska

mgr Magdalena Włodarczyk

wg potrzeby

„Profilaktyka uzależnień- uzależnienia od mediów społecznościowych i telefonów”

warsztaty

dzieci kl. VI-VIII

mgr Patrycja Pernak

wg potrzeby

„Przeciwdziałanie przemocy wśród uczniów”

warsztaty

dzieci kl. IV-VI

mgr Patrycja Pernak

wg potrzebySZKOŁA PONADPODSTAWOWA

TEMAT

FORMA

ODBIORCY

OSOBA PROWADZĄCA

TERMIN

Szkolenie rad pedagogicznych

warsztaty

nauczyciele

psycholodzy

wg potrzeb

Wsparcie rozwoju emocjonalno- społecznego

warsztaty

uczniowie LO i Technikum

psycholodzy

wg potrzeby

„Efektywne metody uczenia się”

warsztaty

uczniowie LO i Technikum

mgr Urszula Rutkowska

mgr Ewa Aleksandrowicz

wg potrzeby