ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA DZIECI


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce
we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim , Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w ramach projektu innowacyjno- wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej prowadzi badania oceniające rozwój małych dzieci w następujących grupach wiekowych:

  • 6- 8 miesięcy,
  • 12-14 miesięcy,
  • 18- 20 miesięcy,
  • 24-26 miesięcy,
  • 30- 32 miesięcy.

Rodziców chętnych do udziału w badaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 505 761 583.

ZGŁOSZENIA DO DNIA 15  LISTOPADA 2022 R.

 

Zadanie pn. Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”

Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070

Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.