Oferta zajęć w roku szkolnym 2015/2016

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć prowadzonych na terenie poradni w roku szkolnym 2015/2016.

Zapisy osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni. Nie jest to równoznaczne z przyjęciem dziecka na terapię. Ostatecznej kwalifikacji dokonuje specjalista prowadzący zajęcia. Podstawą przyjęcia dziecka na zajęcia są zalecenia po przeprowadzonej diagnozie.

Zajęcia grupowe organizowane na terenie poradni w roku szkolnym 2015/2016

Rodzaj zajęć
Odbiorcy
Osoba prowadząca
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka „Ładnie piszę i rysuję” Dzieci 5-6 letnie odroczone od obowiązku szkolnego  Mgr Ewa Aleksandrowicz - pedagog
Zajęcia terapii pedagogicznej w oparciu o program edukacyjno-terapeutyczny „ Ortograffiti”  Uczniowie klas IV-Vi ze zdiagnozowaną dysleksją  Mgr Ewa Aleksandrowicz - pedagog
Zajęcia logopedyczne „Będę ładnie mówić”  Dzieci z wadą wymowy odroczone od obowiązku szkolnego   Mgr Monika Anyszkiewicz - Neurologopedia  
Terapia z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne z elementami Integracji Sensorycznej  Dzieci w wieku przedszkolnym do 5 roku życia z zaburzeniami psychomotorycznymi, obniżonym napięciem mięśniowym, zaburzeniami komunikacji.   Mgr Magdalena Włodarczyk - Pedagog, terapeuta SI
Terapia psychologiczna dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej  Dzieci młodsze z zaburzeniami mowy, Zaburzeniami artykulacyjnymi, Z przyspieszonym tempem mowy, Dyslalią, Niedosłuchem, Z rozwojową niepłynnością mowy i jąkające się.   Mgr Patrycja Pernak–Donica - psycholog Neurologopedia  
Indywidualna terapia małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju Dzieci małe 0-5 r. ż. z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

 

Propozycje zajęć warsztatowych organizowanych dla rodziców i nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 na terenie poradni.

 

Rodzaj zajęć
Odbiorcy
Osoba prowadząca
Warsztaty umiejętności wychowawczych Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Mgr Agnieszka Glinka - psycholog
Grupa wsparcia Nauczyciele stażyści rozpoczynający pracę w zawodzie Mgr Agnieszka Glinka - psycholog
Grupa wsparcia Rodziny adopcyjne i zastępcze z terenu powiatu grójeckiego Mgr Agnieszka Glinka - psycholog
Grupa wsparcia Logopedzi z rejonu działania poradni Mgr Anna Świetlik logopeda Mgr Monika Anyszkiewicz neurologopeda
Warsztaty doskonalące umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem o opóźnionym rozwoju psychomotorycznym. Rodzice dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju Zespół wczesnego wspomagania rozwoju
Warsztaty doskonalące umiejętności terapeutyczne z wykorzystaniem metody Weroniki Sherbone. Rodzice dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju Magdalena Włodarczyk – pedagog, terapeuta pracujący metodą Weroniki Sherbone
Warsztaty integracyjne „Poznajmy się” Rodzice i dzieci objęci zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju na trenie poradni. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

 

Terapia indywidualna prowadzona na terenie poradni w roku szkolnym 2015/2016

 

Rodzaj zajęć
Odbiorcy
Osoba prowadząca
Indywidualna terapia neurologopedyczna Dzieci z zaburzeniami komunikacji o typie afazji; Porażeniem mózgowym; Dyslalią; Autyzmem; Zespołem Downa; Rozszczepem podniebienia; Zaburzeniami rozwoju psychoruchowego; Urodzonych przedwcześnie; Obniżonym napięciem mięśniowym; Zaburzeniami procesów funkcji pokarmowych. Mgr Monika Anyszkiewicz - Neurologopeda
Indywidualna terapia EEG Biofendback Dzieci i młodzież Mgr Patrycja Pernak-Donica - psycholog
Indywidualna terapia psychologiczna Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, problemami wychowawczymi, terapia wspierająca ucznia jąkającego się, terapia wspierająca ucznia z elementami terapii pedagogicznej. Mgr Agnieszka Glinka - psycholog
Terapia poznawczo-behawioralna Dzieci i młodzież: z napadami lękowymi i napadami paniki, z fobią, z depresja, zaburzeniami obsesyjno- kompulsyjnymi (natręctwa), zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami zachowania i emocji (np. tiki), zaburzeniami rozwojowymi. Mgr Agnieszka Glinka - Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny
Indywidualna terapia psychologiczna Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, po przejściach traumatycznych. Mgr Patrycja Pernak-Donica - Psycholog
Indywidualna terapia logopedyczna Dzieci i młodzież : Z opóźnionym rozwojem wspomagania rozwoju na trenie poradni. Mgr Anna Świetlik- logopeda Mgr Monika Anyszkiewicz
Warsztaty integracyjne „„Rodzinnie i wesoło” Rodzice i dzieci objęci zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju na trenie poradni. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju
Warsztaty „Tadek niejadek” Selektywność jedzenia dziecka niepełnosprawnego. Rodzice i dzieci objęci zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju na trenie poradni. Mgr Monika Krawczyk - psycholog wwr, terapeuta behawioralny
Pokazowe zajęcia z hipoterapii Rodzice i dzieci objęci zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju na trenie poradni. Mgr Ewa Aleksandrowicz - surdopedagog, pedagog wwr