ZABAWY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY MAŁEGO DZIECKA

Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce coraz częściej trafiają rodzice dzieci, które pomimo ukończenia 3 roku życia nie mówią lub używają bardzo mało słów w codziennej komunikacji. Wiemy, że każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny jednak, gdy mowa nie pojawia się do 3 roku życia należy skonsultować się ze specjalistą (logopedą, psychologiem), który podejmie odpowiednie kroki, a także udzieli rodzicowi wskazówek w jaki sposób stymulować rozwój mowy dziecka w codziennych zabawach. U dzieci z ORM (opóźniony rozwój mowy) należy wykluczyć wadę słuchu, zaburzenia neurologiczne, niepełnosprawność intelektualną, skrócone wędzidełko podjęzykowe.

Podczas oceny kompetencji językowych dziecka z ORM istotnym jest:

  • ilość wypowiadanych przez dziecko słów oraz ich ocena pod względem artykulacyjnym,
  • umiejętność komunikacji swoich potrzeb w sposób niewerbalny (gest palcem, dłoni itp.),
  • stosowanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych (odgłosów zwierząt, pojazdów),
  • rozumienie przez dziecko poleceń i komunikatów płynących z otoczenia,
  • sprawność i budowa artykulatorów,
  • prawidłowy tor oddechowy,
  • kontakt wzrokowy.

Proces nabywania mowy jest co prawda zaprogramowany genetycznie, ale bez odpowiedniej stymulacji jej rozwój jest narażony na opóźnienia. Głównie chodzi tu o kontekst społeczny, czyli, żeby rozwijać mowę, to trzeba mieć do kogo mówić. I nie chodzi tu wyłącznie o sytuację, kiedy dziecko ma możliwość słuchania tego co i jak mówią dorośli. Podstawą jest budowanie w dziecku doświadczenia, że jest ono słuchane i dorośli wchodzą z nim w interakcje polegającą na wspólnym omawianiu jakiejś sytuacji lub na wymianie myśli ubranych w słowa lub przynajmniej gesty, jeśli dziecko nie umie jeszcze nazwać wszystkiego. Nie można tego mylić z sytuacją wydawania dziecku poleceń ani stosowaniu monologu, który „zalewa” dziecko nadmiarem informacji słownych niezrozumiałych dla niego. Mowa rozwija się w dialogu, a dialog jest oparty na wymianie i na interakcji.

Zapraszam rodziców do wspólnych zabaw z dzieckiem, które będą stymulowały rozwój mowy. Propozycje ćwiczeń w postaci filmów i opracowanych materiałów będą systematycznie ukazywały się na stronie naszej poradni.

mgr Monika Anyszkiewicz-neurologopeda.