Kilka słów o spotkaniu grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci z autyzmem.

W dniu 6 listopada odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci z autyzmem. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce od lat wspiera dzieci i młodzież z tym zaburzeniem neurorozwojowym w różnych formach: konsultacji, wstępnej diagnozy, terapii. Pomocą objęci są też rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele. Organizowane są spotkania informacyjno – szkoleniowe w szkołach. Coroczny Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń Poradni.

Spotkanie grupy wsparcia miało na celu wymianę  doświadczeń w zakresie problemów dotykających rodziny wychowujące dzieci z autyzmem. Rozmawiano na temat funkcjonowania dzieci w placówkach edukacyjnych i w środowisku rodzinnym. W dyskusji szczególną uwagę zwracano na specyficzne zachowania dziecka i sposoby radzenia sobie z nimi. Rodzice wspólnie zastanawiali się, jak pomóc dziecku dobrze się zachować, przerwać zachowania niepożądane. Tym bardziej, że zachowania te stanowią najczęściej problem i dla dorosłych, i dla samego dziecka. Związane są nie tylko z oporem wobec zmian w otoczeniu, ale również w odpowiedzi na stawiane wymagania. W czasie spotkania rodzice podkreślali, że nadal spotykają się z przejawami niezrozumienia ze strony otoczenia dla inności ich dzieci. Wskazali, że ważny jest dla nich kontakt z innymi rodzicami dzieci z autyzmem, co zapewnia im powołana grupa wsparcia. Poznanie  punktu widzenia drugiego rodzica i zintegrowanie sił poprzez poznanie praktycznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ma na celu zapewnienie realizacji potrzeb ich dzieci, takich samych przecież, jak ich zdrowych rówieśników.

Efektem tego spotkania jest podjęcie decyzji o kontynuacji spotkań w ramach grupy wsparcia na terenie Poradni.  Zachęcamy  rodziców dzieci autystycznych do aktywnego włączenia się do dyskusji w ramach spotkań, dzielenia się troskami i radościami. Uzyskacie Państwo pomoc w rozwiązywaniu bieżących sprawach  codziennego życia a przede wszystkim wzajemne wsparcie.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 8 stycznia 2016 r.

Czekamy na Was.

M.Krawczyk - psycholog