Zajęcia warsztatowe metodą Weroniki Sherborne

W naszej poradni 02.12.2015r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodziców z wykorzystaniem elementów ćwiczeń ruchowych wg metody ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Na początku warsztatów rodzice zostali zaznajomieni z wpływem ćwiczeń gimnastycznych na zdrowie dzieci oraz ich ogólny rozwój w sferze psychoruchowej.

Prowadząca zajęcia mgr Magdalena Włodarczyk – terapeuta SI wprowadziła wszystkich obecnych w świat zabawy. Rodzice oraz dzieci mieli możliwość zintegrować się podczas wspólnych ćwiczeń proponowanych przez prowadzącą zajęcia. Atmosfera sprzyjała aktywności uczestników. Wszyscy z uśmiechem na twarzy zachęcani przez prowadzącą wykonywali kolejne zadania.

Tematyka i forma zajęć podobała się wszystkim zarówno rodzicom jak i dzieciom. Wspólnie podjęto decyzję, aby kontynuować spotkania warsztatowe. Ustalono wstępnie kolejny termin warsztatów – 13 stycznia 2016r.

mgr Magdalena Włodarczyk – terapeuta SI, specjalista metody Weroniki Sherborne