Relacja ze spotkania grupy wsparcia logopedów

13 kwietnia 2016r. odbyło się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce spotkanie logopedów szkolnych z rejonu działania Poradni. Spotkanie poświęcone było autyzmowi i było jednym z zaplanowanych działań w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu.

Spotkanie poprowadziły: Anna Świetlik – logopeda oraz Monika Anyszkiewicz – neurologopeda. Osoby przybyłe na spotkanie mogły podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie pracy z dziećmi dotkniętymi autyzmem. 

Rozpropagowanie wiedzy na temat autyzmu daje coraz więcej światła na poznanie tego problemu. Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i uznają go za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata - obok raka, cukrzycy czy AIDS. Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Osoby z autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Mogą w odmienny sposób odbierać wrażenia zmysłowe: dla nich sól może być kwaśna, śnieg parzyć, a delikatne głaskanie powodować silny ból; zaburzenie pokrewne, o łagodniejszym przebiegu to zespół Aspergera.

Podczas swobodnej rozmowy oraz dyskusji uczestniczki spotkania zostały zapoznane z ogólnopolskim Programem Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada” obecnie realizowanego przez Fundację SYNAPSIS, gdzie poznały „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”. Program „Badabada” przewiduje działania nastawione na rozwój systemu opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi zarówno w zakresie wiedzy, jak i organizacji pomocy. Przedstawione narzędzie badawcze służy do oceny ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 16-30 miesiąca życia. Procedura badania nie jest skomplikowana. Rodzice mogą wypełnić samodzielnie arkusz na którym znajdują się pytania dotyczące rozwoju ich dziecka. Jeżeli dziecko zostanie ocenione pozytywnie z użyciem M-CHAT-R/F, rekomenduje się niezwłoczne skierowanie go na diagnozę i wczesną interwencję. Całe narzędzie badawcze dostępne jest na stronie: www.badabada.pl.

Na zakończenie spotkania wymieniłyśmy uwagi i spostrzeżenia w pracy z dziećmi autystycznymi. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Liczymy na to, że w przyszłości na podobne spotkania przybędzie większa grupa naszych koleżanek.

Anna Świetlik - logopeda