Wybrane metody diagnozy i terapii logopedycznej dziecka z afazją

W dniu 21.10.2016 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce odbyło się szkolenie dla logopedów oraz nauczycieli pracujących z dziećmi afatycznymi. Szkolenie prowadziła Justyna Gasik, dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, logopeda, pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, terapeuta Integracji Sensorycznej.  W szkoleniu uczestniczyło 21osób : pracownicy Poradni oraz  nauczyciele specjaliści  stale współpracujący z naszą placówką.

Celem szkolenia było:

-      poszerzenie wiedzy na temat rodzajów afazji,

-      nabycie umiejętności różnicowania objawów  oraz cech charakterystycznych  dla danego typu afazji

-      pogłębienie umiejętności pracy dydaktycznej z dzieckiem afatycznym,

-      poznanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w terapii afazji.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W części warsztatowej  padło dużo interesujących  pytań, które pozwoliły na przeanalizowanie różnych przypadków dzieci z zaburzeniami afatycznymi. Omówiono schemat postępowania terapeutycznego oraz różne metody terapii. Uczestnicy wymienili również doświadczenia odnośnie stosowanych pomocy dydaktycznych. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas szkolenia podniesie jakość diagnozy i wpłynie korzystnie na efektywność terapii dzieci,  u których stwierdzono afazję.