RELACJA ZE SPOTKANIA Z PSEM TERAPEUTĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ W WARCE

Po raz kolejny dzieci objęte zajęciami WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU miały okazję wziąć udział w niezwykłym spotkaniu z psem terapeutą. Spotkanie odbyło się 18 marca 2017 r. (sobota) o godzinie 10:00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45. Zostało poprowadzone przez panią Monikę Czwartyńską – dogoterapeutę w towarzystwie uroczej suczki Shili.

Nasi podopieczni kolejny raz mieli okazję spotkać się z Shilą-psem terapeutą. Sprawiło to, że terapia stała się czymś ciekawym i pełnym emocji. Dzieci z wielką przyjemnością nawiązały relację z pupilem. Pod okiem Pani Moniki, terapeutów oraz rodziców, dzieci wykonywały interesujące ćwiczenia z udziałem Shili. Dzieci bardzo szybko zaprzyjaźniły się z suczką, która wprowadziła je w klimat dogoterapii.

Spotkanie pozwoliło nam zapoznać się z głównymi celami dogoterapii, jakimi są:

  • budowanie prawidłowej relacji z psem i nauka zasad bezpiecznego postępowania z nimi;
  • kształtowanie umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem z psem;
  • spontaniczna aktywność dziecka w zabawie z pieskiem;
  • pozytywna motywacja do działania;
  • budowanie więzi emocjonalnej u dzieci, poczucia własnej wartości oraz sprawczości;
  • doskonalenie sprawności ruchowej;
  • stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku;
  • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;
  • koncentracja, relaksacja.

Kolejne spotkanie z psem terapeutą było fascynującym doświadczeniem dla podopiecznych, ich rodziców oraz terapeutów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce.

Opracowała:
mgr Katarzyna Werman psycholog