,,Uczeń z Zespołem Aspergera, Autyzmem w szkole. Wyzwania edukacji włączającej.”- szkolenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce.

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce 26 marca odbyło się szkolenie na temat: ,,Uczeń z Zespołem Aspergera, Autyzmem w szkole. Wyzwania edukacji włączającej.” Uczestniczyli w nim pracownicy pedagogiczni poradni, jak również nauczyciele placówek oświatowych podległych Poradni: z gmin Warka, Jasieniec i Chynów, którzy pracują z dziećmi z autyzmem. Szkolenie to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych przez Poradnię w Warce, mających na celu wsparcie Rad Pedagogicznych szkół w pracy na terenie placówek w ramach tzw. sieci wsparcia.

Prelegentem na tym spotkaniu był psycholog Paweł Pflegel, który wyjaśniał słuchaczom m.in. takie zagadnienia jak: biologiczne koncepcje powstawania autyzmu, aktualne trendy w terapii, a także teorie modyfikowania zachowań. Wykładowca zaprezentował specyfikę funkcjonowania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku szkolnym, zadania szkoły i wyzwania integracji w grupie rówieśniczej, sposoby radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się przed nauczycielami oraz strategie wspierania w rozwoju uczniów z autyzmem.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, a wymianę doświadczeń i wiedzy oceniono jako cenną możliwość dla wszystkich, którym bliskie są sprawy związane z edukacją i wychowaniem dzieci z szeroko rozumianym autyzmem.

Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu byli pod ogromnym wrażeniem wiedzy Pana prelegenta na temat autyzmu, zwłaszcza, iż poruszany temat został prezentowany od strony praktyka pracującego na co dzień z uczniami obciążonymi tą niepełnosprawnością. W trakcie tego kilku godzinnego szkolenia mieliśmy możliwość zapoznania się z dobrze opracowaną prezentacją multimedialną, wzbogaconą o materiał filmowy, a także otrzymaliśmy wartościowe materiały, które z pewnością wzbogacą nie jeden warsztat pracy. Wszyscy jednogłośnie określili, iż szkolenie w pełni spełniło ich oczekiwania, a przede wszystkim zawierało mnóstwo informacji, które będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy z uczniami, co w pracy nauczyciela-praktyka jest najważniejsze. Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a dokładnie tym wykazał się Pan Paweł Pflegel, któremu należą się raz jeszcze podziękowania.

Opracowała:
mgr Beata Budzianowska
pedagog, doradca zawodowy