Relacja z konferencji zorganizowanej przez Poradnie Pedagogiczną w Warce

W dniu 22 listopada 2017 roku została zorganizowana przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej konferencja dla specjalistów „Autyzm – wczesna diagnoza i terapia”. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele opieki społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

Pierwsza część spotkania poświęcona została omówieniu kryteriów diagnostycznych i obrazu klinicznego autyzmu (prezentacja mgr Dominiki Zembrzuskiej - psychologa) oraz omówieniu narzędzia M-CHAT-R/F pozwalającego ocenić ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu (mgr Monika Anyszkiewicz - neurologopeda).

W części drugiej konferencji mgr Magdalena Włodarczyk – terapeuta SI zapoznała uczestników z głównymi założeniami Integracji Sensorycznej oraz powiązaniach pomiędzy zaburzeniami w tym obszarze a autyzmem.

Prezentacja mgr Ewy Aleksandrowicz - surdopedagoga przybliżyła zebranym zagadnienia związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju oraz działaniami podejmowanymi w tym zakresie na terenie Poradni w Warce.

Przerwa kawowa była dla uczestników okazją do wymiany poglądów i doświadczeń.

Ze względu na duże zainteresowanie uczestników i ich aktywny udział w konferencji planowane jest zorganizowane podobnych spotkań w przyszłości
DZIĘKUJEMY CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WARCE ZA UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ