FERIE ZIMOWE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WARCE

W czasie tegorocznych ferii zimowych w Poradni zostały przeprowadzone zajęcia grupowe dl dzieci i warsztaty dla ich rodziców. Zajęcia prowadzone były w II tygodniu ferii, a ich głównym celem było uświadomienie rodzicom jak ważne jest stymulowanie i wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do nauki w szkole. Zajęcia miały formę warsztatową i prowadzone były z dziećmi 6-7 letnimi. 

Zajęcia miały formę warsztatową i prowadzone były z dziećmi 6-7 letnimi. W trakcie zajęć prowadzonych w formie zabawowej pokazano rodzicom konkretne ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne. Ćwiczenia były tak dobrane aby zachęcać dziecko do pracy poprzez ich atrakcyjność i stopniowanie trudności. Czteroosobowa osobowa grupa dzieci wraz z rodzicami spotykała się codziennie na dwugodzinnych zajęciach. Jedna godzina przeznaczona była dodatkowo dla rodziców na udzielanie dodatkowego instruktażu i odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju ich pociech. 

Celem ogólnym zajęć było: 

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
 • wzmacnianie motywacji dziecka do wysiłku i pokonywania trudności,
 • rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki. 

W ramach celów szczegółowych skoncentrowano się na ćwiczeniach stymulujących: 

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • usprawnianie koordynacji słuchowo-wzrokowo – ruchowej,
 • ćwiczenie orientacji przestrzennej i kierunkowej,
 • usprawnianie funkcji wzrokowych: spostrzegania, pamięci, analizy, syntezy,
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotoryki,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • rozwijanie i wzbogacanie słownictwa. 

W czasie zajęć z dziećmi wykorzystano takie metody pracy jak: 

 • elementy metody dobrego startu, której głównym celem jest jednoczesne usprawnianie analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, koordynowanie czynności wzrokowo-słuchowo –ruchowych,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • elementy Metody Dennisona,
 • ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichowej,
 • metody oglądowe – pokaz, wzór, przykład,
 • metody słowne – rozmowa, opowiadanie, instrukcja słowna.

Aby zajęcia były dla wszystkich atrakcyjne korzystano z różnych pomocy dydaktycznych: płyty CD, Pusy, instrumenty muzyczne, zestaw pojedynczych obrazków, loteryjki, domina, rozsypanki, historyki obrazkowe, obrazki tematyczne, wierszyki, rymowanki, klocki konstrukcyjne, wzory szlaczków, szablony, koraliki do nawlekania, przybory do rysowania, lepienia, wycinania itp. Bardzo ważnym elementem zajęć była tablica motywacyjna, na której po wcześniejszej samoocenie, dzieci z radością przyklejały buźki z uśmiechami. Z ogromną satysfakcją patrzyłam na radosne i uśmiechnięte dzieci, które każdego dnia niechętnie opuszczały salę terapeutyczną czule się żegnając. 

Rodzice w przeprowadzonej po zajęciach ankiecie bardzo pozytywnie ocenili taka formę pracy z dzieckiem i rodzicem. Uznano, iż zajęcia spełniły założone cele. Były interesujące dla dzieci. Zadania dostosowane do ich możliwości, a kontakt terapeuty z dziećmi w trakcie zajęć bardzo pozytywny. Myślę , że taka forma wspomagania w procesie dydaktyczno-wychowawczym zarówno rodzica jaki i dziecka, jest bardzo ważnym elementem pracy terapeutycznej w Poradni.

Opracowała: mgr Elżbieta Paczka – pedagog terapeuta 


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com