Opinia o uczniu kierowanym do poradni na badanie pod kątem trudności szkolnych