Opinia o uczniu kierowanym do poradni na badanie diagnostyczne pod kątem trudności w pisaniu i czytaniu, przeznaczony dla uczniów klas I-III