Opinia wychowawcy i/lub pedagoga szkolnego o uczniu skierowanym do poradni w sprawie trudności wychowawczych