Opinia o uczniu kierowanym do poradni na badania diagnostyczne pod kątem trudności w nauce matematyki