1987

Początki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce sięgają lat 80-tych, a dokładniej 1 września 1987 roku. Dzięki staraniom ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania w Warce Pani Krystyny Jankowskiej powstała w powiecie grójeckim druga bardzo potrzebna placówka dla dzieci i młodzieży, która nazwana została Poradnią Wychowawczo-Zawodową. 

Organem założycielskim Poradni Wychowawczo-Zawodowej było Kuratorium Oświaty w Radomiu. Została ona powołana na mocy "Aktu Powołania" nr 2/87 wydanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w dniu 27 maja 1987 roku. 

Początki były bardzo trudne i obfitowały w problemy lokalowe i kadrowe. Poradnia mieściła się w byłym internacie Liceum Ogólnokształcącego w Warce, zajmując dwa pomieszczenia. Stanowiły one sekretariat i pokoje do badań dla trzech pracowników merytorycznych: dwóch psychologów i jednego pedagoga. Misję utworzenia placówki Inspektorat Oświaty w Warce powierzył Pani Alicji Siodłowskiej nauczycielce szkoły specjalnej w Warce, która została pierwszym dyrektorem. Tworzyła ona poradnię od podstaw, korzystając z pomocy doświadczonych dyrektorów innych poradni wychowawczo-zawodowych, a w szczególności Pani Elżbiety Skowrońskiej ówczesnego dyrektora Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Radomiu. Poradnia miała na celu udzielać rodzicom, opiekunom, szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym pomocy w zapobieganiu trudnościom wychowawczym i ich rozwiązywaniu oraz wyborze przez młodzież dalszego kierunku kształcenia i zawodu. 

Teren działania poradni obejmował 4 cztery gminy: Warka, Chynów, Grabów i Magnuszew. Wkrótce dzięki staraniom Pana Tadeusza Kulawika ówczesnego dyrektora Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół, poradnia zmieniła siedzibę zajmując lokal mieszkalny na parterze Domu Nauczyciela w Warce. Warunki lokalowe znacznie się poprawiły. Do dyspozycji były dwa pokoje do badań i sekretariat. Zwiększyła się również liczba pracowników pedagogicznych. W poradni oprócz dyrektora pracowało dwóch psychologów i dwóch pedagogów.