1990/93

Od 1 września 1990 roku dyrektorem placówki została Pani Henryka Machaj - pedagog i pracownik poradni.

Nadszedł rok 1993. Decyzją nr 21/93 Kuratora Oświaty w Radomiu z dnia 28 września Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Organem prowadzącym poradnię pozostał Kurator Oświaty w Radomiu. W tym samym roku, znów dzięki staraniom Pana Tadeusza Kulawika poradnia po raz trzeci zmieniła swoją siedzibę. Zajęła w wydzielonej części budynku Ośrodka Kultury Sportu i Wypoczynku w Warce, lokal o powierzchni ok. 100 m2. Warunki do realizacji zadań statutowych wydawały się wówczas wspaniałe. Trzy gabinety badań, sekretariat, duża i wygodna poczekalnia dla rodziców, a przede wszystkim ze względu na usytuowanie na parterze łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.