1994

1 września 1994 roku ponownie zmienił się dyrektor poradni. W wyniku konkursu zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Radomiu, powołanie na to stanowisko otrzymuje Pani Elżbieta Paczka. Pełni tę funkcję do chwili obecnej, tj. od 14 lat. Od stycznia 1999 roku ze względu na zmiany administracyjne jakie zaszły w kraju, organem prowadzącym poradnie jest Starosta Powiatu Grójeckiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Zmienił się również rejon działania poradni, który obejmuje następujące gminy: Warka, Chynów i Jasieniec. Łącznie pod opieką poradni znajduje się ok. 7000 tys. dzieci i młodzieży z 42 placówek.