2007

Od kwietnia 2007 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w nowo oddanym do użytku pięknym obiekcie przy ulicy Grójeckiej 11. Środki na adaptację i modernizację budynku o powierzchni 342 m2 pochodziły z kilku źródeł: Starostwa Powiatowego w Grójcu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Ogólny koszt przedsięwzięcia to 867 tys. zł. W grudniu 2007 roku placówka otrzymała dodatkowo z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki w kwocie 60 tys. zł. Na doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ponieważ placówka ma służyć także osobom niepełnosprawnym, została zamontowana winda, która umożliwia łatwy dostęp na I piętro budynku, na którym to mieści się poradnia. Aktualnie placówka spełnia więc pod każdym względem standardy norm unijnych.