W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ DO PORADNI?

w Pierwsza wizyta w poradni

W celu przeprowadzenia badania u psychologa, logopedy, pedagoga rodzice zapisują swoje dziecko osobiście w sekretariacie Poradni. Wymagane jest podanie numeru PESEL dziecka.

W przypadku konsultacji psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej lub u doradcy zawodowego rodzice mogą zapisać swoje dziecko telefonicznie lub osobiście.