CZY DANE MOJEGO DZIECKA CHRONIONE?

w Pierwsza wizyta w poradni

Tak, Poradnia jest zobowiązana do szczególnej ochrony danych osobowych.