CZYM JEST INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA?

w Indywidualna ścieżka kształcenia

Indywidualna ścieżka kształcenia jest jedną z form pomocy uczniom, którzy przez wzgląd na trudności w funkcjonowaniu (uwarunkowane szczególnie stanem zdrowia) nie mogą brać udziału w zajęciach z zespołem klasowym.Określa w szczególności – zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego/zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem, a także – działania jakie powinny zostać podjęte w celu poprawy funkcjonowania i wyeliminowania trudności dziecka.