WWR - Zaproszenie na zajęcia otwarte prowadzone metodą Weroniki Sherborne