ZAPROSZENIE - Warsztaty logopedyczne dla dzieci objętych zajęciami Wczesnego Wspomaganiu Rozwoju