ZAPROSZENIE - Karnawał dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju