Ograniczenie pracy w Poradnie Psychologiczno-Pedagogicznej

Szanowni Państwo!

Od 4 maja Poradnia wznawia działalność diagnostyczną prowadzoną dla potrzeb Zespołu Orzekającego wydającego dokumenty niezbędne przy organizacji kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju stosownie do potrzeb dzieci i młodzieży oraz opinie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego, dbając o bezpieczeństwo klientów i pracowników poradni w pierwszej kolejności zaproponujemy diagnozy w sprawach związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opinii w sprawie gotowości szkolnej. Później stosownie do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego będziemy poszerzali naszą ofertę diagnostyczną i stopniowo przywrócimy stacjonarną pracę terapeutyczną. Aktualnie zajęcia terapeutyczne są prowadzone zdalnie. Od 4 maja 2020 roku w placówce obowiązują Procedury Bezpieczeństwa z którymi zostaniecie Państwo zapoznani.
Wizyty w Poradni będą realizowane po wcześniejszym umówieniu. Aby uzyskać informację lub umówić wizytę prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w godzinach 8.00-14.00 tel. 48667 28 89, e-mail: ppp_warka@wp.pl

W dalszym ciągu w celu zapewnienia wsparcia w tym trudnym dla nas wszystkich okresie umożliwiamy korzystanie z konsultacji telefonicznych. Pod adresem psycholog.poradniawarka@gmail.com można uzyskać anonimową pomoc psychologiczną szczególnie dla osób doświadczających przemocy.

Dla uczniów, którzy chcą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego uruchamiamy dyżur telefoniczny 505 761 583 we wtorki w godzinach 8.00 -13.00.

Na stronie internetowej Poradni w zakładce nowości i artykuły znajdą Państwo materiały do wykorzystania w pracy z dzieckiem. Zachęcamy również do odwiedzania profilu naszej placówki na portalu społecznościowym Facebook.

mgr Agnieszka Glinka – Dyrektor Poradni