Wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziś i jutro - KONFERENCJA