Harmonogram posiedzeń Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku szkolnym 2020/2021

  

 

 

 

L.p.

 

Data spotkania

 

Temat

Osoba

koordynująca spotkanie

 

 

 

1.

 

 

28.08.2020r.

 

Organizacja pracy zespołu WWR w nowym roku szkolnym.

Ustalenie listy dzieci, przydział specjalistów i godzin pracy z dzieckiem (na podstawie opinii i rozporządzenia).

 

 

 

Mgr Agnieszka Glinka

 

2.

 

Wrzesień 2020r.

 

Organizacja dnia konsultacji.

Mgr Agnieszka Glinka

 

 

3.

 

 

Listopad 2020

 

Organizacja warsztatów „ Terapia ręki” prowadzonych przez mgr Ewę Aleksandrowicz.

 

Mgr Agnieszka Glinka

 

 

4.

 

 

Styczeń 2021

 

Podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 omówienie sposobu przeprowadzenia ewaluacji.

Omówienie skuteczności podejmowanych działań.

 

 

Mgr Agnieszka Glinka

 

5.

 

Styczeń/Luty 2021

 

Organizacja warsztatów

logopedycznych, ustalenie terminu oraz przydział zadań.

 

Mgr Agnieszka Glinka

 

 

6.

 

 

Marzec 2021

 

Organizacja warsztatów wspomagających rozwój

emocjonalny prowadzonych przez mgr Dominikę Zembrzuskę.

 

Mgr Agnieszka Glinka

 

7.

 

Marzec 2021

 

Organizacja obchodów z Międzynarodowego Dnia Autyzmu.

 

Mgr Agnieszka Glinka

 

8.

 

Kwiecień 2021

Organizacja warsztatów „Integracja sensoryczna” prowadzonych przez mgr Magdalenę Włodarczyk.

Mgr Agnieszka Glinka

 

9.

 

Sierpień 2021

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021.

Omówienie profili osiągnięć dzieci.

Wymiana doświadczeń pomiędzy terapeutami.

Mgr Agnieszka Glinka

   

 

10.

 

Sierpień 2021

Organizacja zakończenia zajęć, ustalenie formy, przydział zadań.


Mgr Agnieszka Glinka

 

Członkowie zespołu WWR na bieżąco omawiają sprawy dotyczące organizacji pracy.