KTO MOŻE BYĆ OBJĘTY ZAJĘCIAMI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju korzystają dzieci w wieku: od 0 r.ż. do podjęcia nauki w szkole.