GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Zajęcia WWR odbywają się w odpowiednio przygotowanych placówkach:

  • publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • przedszkolach integracyjnych i ogólnodostępnych,
  • ośrodkach wczesnej interwencji terapeutycznej,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.