JAK WYGLĄDA PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA NA ZAJĘCIA WWR?

Aby dziecko zostało objęte zajęciami WWR musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.