JAK ORGANIZOWANE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI?

Zajęcia są dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Spotkania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych zajęcia mogą być również prowadzone w grupie.W skład zespołu specjalistów prowadzących działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta SI, rehabilitant.W ramach objęcia dziecka pomocą WWR organizowane są także zajęcia hipoterapii i dogoterapii.