Relacja ze szkolenia metody „Dam radę”, „Jestem z ciebie dumny”

W trosce o zapewnienie jak najwyższej jakości oferowanej przez Poradnię pomocy psychologiczno – pedagogicznej pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Tym razem na terenie Poradni zostało zorganizowane trzydniowe szkolenie dotyczące praktycznych metod wspierania dzieci.

„ Dam radę” to metoda pomagania dzieciom i młodzieży w uczeniu się umiejętności przezwyciężania problemów emocjonalnych i behawioralnych z pomocą rodziny, przyjaciół i innych bliskich. Program powstał z myślą o dzieciach od 3 do 12 roku życia , lecz jego zasady stosuje się do nastolatków i osób dorosłych.
Metoda „Jestem z Ciebie Dumny” skierowana jest to rodziców, wychowawców oraz opiekunów i realizowana jest w trakcie konsultacji psychologicznej. W trakcie spotkania nauczymy jak można wspierać dzieci w przezwyciężaniu ich problemów, koncentrując się na ich umiejętnościach, a nie na problemach. Metoda ta powstała na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy z rodzicami i dziećmi, będącymi pacjentami psychoterapii. Dorośli postrzegają problemy jako symptomy głębszych zaburzeń, podczas gdy dzieci uważają problemy za wynik braku umiejętności, których potrzebują się nauczyć. Ta metoda bazuje na idei, że dzieci aktywnie powinny uczestniczyć w nauce nowych umiejętności, które potrzebują do przezwyciężania trudności. Jej celem jest zachęcenie i pomoc w zdobyciu umiejętności, których potrzebuje, by przezwyciężyć swoje problemy.
Dam Radę skupia się na dziecku, określając umiejętności, których dziecko ma się nauczyć, angażując całą rodzinę w pomaganiu mu w opanowaniu tej umiejętności. Program składa się z 15 kroków stawianych jeden po drugim, które stanowią całościowy proces postępowania. Dostrzegając ogromną rolę nauczycieli w procesie radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami dzieci do udziału w szkoleniu zostali zaproszeni specjaliści szkolni z rejonu działania poradni.

Warsztaty odbyły się dniach 19-21.11.2019 roku. Podczas warsztatów umiejętności wychowawczych „Jestem z Ciebie dumny” przećwiczono umiejętność prowadzania warsztatów dla rodziców o tematyce:

  1. Jak w konstruktywny sposób chwalić i motywować dzieci.
  2. W jaki sposób sprawić, aby dzieci robiły to czego od nich oczekujemy.
  3. W jaki sposób współpracować z innymi dorosłymi w procesie wychowania dzieci.
  4. W jaki sposób pomóc dzieciom w radzeniu sobie z problemami i trudnościami.
  5. W jaki sposób reagować na niepożądane zachowania.

Szkolenie zakończyło wręczenie uczestnikom certyfikatów uprawniających do pracy metodami „Dam radę” , „Jestem z Ciebie dumny”.


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com